Algemeen
Deze website bevat informatie over de aangeboden producten en diensten van Tehabo Techniek BV De getoonde informatie is vrijblijvend en onder voorbehoud van typefouten en/of (technische) wijzigingen.
Tehabo Techniek BV behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande berichtgeving, veranderingen aan te brengen op deze website.

Beperking aansprakelijkheid
Tehabo Techniek BV besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de weergegeven informatie. Toch kunnen er, ondanks uiterste zorgvuldigheid onjuistheden of onvolledigheden insluipen. Tehabo Techniek BV is niet aansprakelijk voor fouten of onjuistheden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden (links) en door derden gehanteerd privacybeleid.

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Uiteraard zal Tehabo Techniek BV een fout of onjuistheid op deze website zo snel mogelijk herstellen.

Auteursrecht
Deze website, waaronder het ontwerp, de tekst, logo’s en afbeeldingen, alsmede de vorm hiervan vallen onder het auteursrecht van Tehabo Techniek BV Zonder schriftelijke toestemming van Tehabo Techniek BV is het niet toegestaan materiaal van deze website te kopiëren en te (her)gebruiken. Dit valt onder schending van eigendomsrecht.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Tehabo Techniek BV, niet toegestaan.

Tehabo Techniek BV hanteert bij het uitoefenen van haar werkzaamheden algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd op 1 oktober 1974 (aangepast per 20 augustus 2002) bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noord-Oost Gelderland, onder nummer 228 en staan tevens vermeld op onze website. Op verzoek sturen wij u onze algemene voorwaarden kosteloos toe.

Privacy
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld. De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties.

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als je toegang wenst tot deze informatie, of jouw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve contact met ons op te nemen.