Algemeen

Deze website bevat informatie over de aangeboden producten en diensten van André de la Porte Packaging b.v. De getoonde informatie is vrijblijvend en onder voorbehoud van typefouten en/of (technische) wijzigingen.
André de la Porte Packaging b.v. behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande berichtgeving, veranderingen aan te brengen op deze website.

Beperking aansprakelijkheid

André de la Porte Packaging b.v. besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de weergegeven informatie. Toch kunnen er, ondanks uiterste zorgvuldigheid onjuistheden of onvolledigheden insluipen. André de la Porte Packaging b.v. is niet aansprakelijk voor fouten of onjuistheden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden (links) en door derden gehanteerd privacybeleid.

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Uiteraard zal André de la Porte Packaging b.v. een fout of onjuistheid op deze website zo snel mogelijk herstellen.

Auteursrecht

Deze website, waaronder het ontwerp, de tekst, logo’s en afbeeldingen, alsmede de vorm hiervan vallen onder het auteursrecht van André de la Porte Packaging b.v. Zonder schriftelijke toestemming van André de la Porte Packaging b.v. is het niet toegestaan materiaal van deze website te kopiëren en te (her)gebruiken. Dit valt onder schending van eigendomsrecht.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van André de la Porte Packaging b.v., niet toegestaan.

André de la Porte Packaging b.v. hanteert bij het uitoefenen van haar werkzaamheden algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd op 22 april 2009 bij de Kamer van Koophandel te Utrecht, onder nummer 30152935, en staan tevens vermeld op onze website. Op verzoek sturen wij u onze algemene voorwaarden eenmalig kosteloos toe.

Privacy

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld. De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties.

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als je toegang wenst tot deze informatie, of jouw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve contact met ons op te nemen.