Voor het transporteren van producten en staal(afval) worden magneetbanen, transportbanen of transportinstallaties toegepast. André de la Porte Packaging heeft enkel de installaties van de firma NSM Magnettechnik in het assortiment opgenomen.

Magneetbanen

De magneetbanden worden ingezet voor het transporteren van staalafval of producten die een normale transportband kunnen beschadigen of vervuilen. De producten kunnen warm, vettig of scherp zijn of zo klein dat ze makkelijk onder de transportband komen en zicht ophopen tussen de transportrollen en de transportband.

Transportbanen

De transportbanen wordt toegepast voor het transporteren van producten en kunnen geleverd worden in diverse uitvoeringen.

Transportinstallaties

Transportinstallaties worden veelal gebruikt voor het sorteren en scheiden van producten en afval. Tevens kunnen ze als toevoer- en afvoersysteem dienen, als verdeelsysteem en producten in de goede positie brengen.